Tư vấn Sản phẩm trẻ em

Màu xanh lá cây Đồ chơi

Đồ chơi sinh thái thân thiện: Làm thế nào để Go Green

329311-Maple_Landmark_blocks

Từ Quà tặng & Phụ kiện ngành công nghiệp trang trí đồ chơi công nhận, ứng phó với vấn đề bền vững Stevanne Auerbach Maple Landmark Blocks chúng ta đang sống trong thế giới đang trải qua những thay đổi lớn về sinh thái và môi trường. Ngành công nghiệp đồ chơi phát triển ý thức hơn về các vấn đề và đang ngày càng trở nên đáp ứng những thay đổi trong nhiều cách khác nhau. Có [...]


Tiến sĩ Toy tham gia của Ủy ban Cố vấn của đội EcoLogo

eco2

PHILADELPHIA tháng Giêng 25, 2010 - Tiến sĩ Toy, Edward Schmults, cựu giám đốc điều hành của FAO Schwarz, và một nhà bán lẻ lớn đồ chơi có đặc điểm gì chung? Các chuyên gia ngành công nghiệp là tất cả quan tâm trong việc "xanh hơn" đồ chơi cho trẻ em. Ủy ban Cố vấn Nhóm EcoLogo vui mừng thông báo rằng tiến bộ về tiêu chuẩn đầu tiên của Chương trình Đồ chơi [...]